Deze keer zijn we wat dieper ingegaan op enkele inheems boomsoorten als
bonsai, bomen die men soms al eens durft te vergeten als men al dat
Japanse importgeweld ziet. Inheemse soorten zoals beuk, berk, eik,
meidoorn, enz. kan men mits wat zoekwerk ook hier in onze lage landen en
contreien vinden, en zijn zeker niet ongeschikt om mooie bonsai van te
maken. Je moet enkel het goede uitgangsmateriaal weten te vinden, en de
moeite er willen in steken om ze om te vormen tot een mooie bonsai. Men
kan met vrij jong materiaal beginnen, als men goed beseft dat er een
lange weg moet afgelegd worden. En dan zijn er ook mensen die prachtige
stukken weten te vinden, waarvan de basis niet moet onderdoen aan
Japanse importbomen. Een groot voordeel van inheemse boomsoorten
tegenover Japanse import bomen, is dat ze van nature goed zullen groeien
in ons klimaat. Ze komen hier immers in de vrije natuur voor!

Er waren helaas niet zo heel veel bomen meegebracht ter bespreking, maar
toch is het weer een heel interessante avond geworden. De aanwezige
bomen w<aren zeker de moeite waard, en werden uitvoerig besproken qua
verzorging en onderhoud, en hier en daar werden zelfs enkele
ontwerpsuggesties gegeven aan de respectievelijke eigenaars.
Persoonlijke bevindingen met bepaalde boomsoorten werden weer onder
elkaar uitgewisseld en besproken. Hieronder een kort fotoverslag:

Dit was de laatste vergadering voor de zomervakantie. De volgende
vergadering zal doorgaan op maandag 3 september met als centrale gast
Maarten van der Hoeven uit Nederland, die ons weer een mooie lezing zal
presenteren. Maar eerst gaan we nog eens samen genieten van onze jaarlijkse traditionele club BBQ die zal doorgaan op zaterdag 30 juni 2012. Voor de rest wens ik iedereen nu al een prettig zomerverlof toe…

Tot de volgende!